Paigaldus
X
Registreeru

PUISTEVILLA PAIGALDAMINE

Vajamineva puistevilla mahu väljaarvutamiseks m³-tes on vaja korrutada omavahel pööningu põranda pindala m² ning paigaldatava puistevilla paksus meetrites.

vajaminev puistevilla maht (m³)  =  isoleeritava pööningu põranda pindala (m²) x paigaldatava puistevilla paksus (m)
 
Mahtude tellimisel ei arvestata maha väiksemaid kui 1 m² suuruseid alasid (katuse toolsed, torustikud, ventilatsioonikanalid jms konstruktsioonid).
Enne puistevilla paigaldust peavad eelnevalt olema tehtud alljärgnevad tööd, kuna peale puistevilla paigaldamist ei tohi villa peal liikuda:
 • Käiguteed peavad olema eelnevalt valmis ehitatud, näiteks korstna, katuseluugi juurde või tehnoseadmete hooldamiseks. Tuleb jälgida, et käigutee kõrgus oleks vähemalt 50 mm kõrgemal paigaldatavast / planeeritavast puistevilla ülemisest kõrgusest
 • Alad, kuhu puistevilla ei pääse paigaldama, peavad olema eelnevalt isoleeritud kas rull- või plaatisolatsiooniga.
 • Laeluukide ümber peab olema ehitatud piisavalt kõrge raam, mis oleks vähemalt 50 mm kõrgemal paigaldatavast / planeeritavast puistevilla ülemisest kõrgusest.
 • Kõik kütte-, vee-, elektri- ja ventilatsioonitööd peavad olema lõpetatud ning torustikud isoleeritud.
 • Palun hoolitsege selle eest, et pööningul oleks olemas piisav valgustus, et saaks teostada puistevilla paigaldustöid.
 • Ehituspraht ning muud jäätmed peavad olema koristatud.
 • Villakihi alla jäävasse konstruktsiooni peab olema paigaldatud aurutõke, et vältida niiskuse tungimist pööningule villa sisse. Aurutõke paigaldatakse ülekattega (~150 mm) ning liitekohad teibitakse kahepoolse teibiga või liimitakse omavahel õhutihedaks ehitusmastiksiga. Aurutõke peab kõikjal olema pidev. Rebenenud ja katkised
  kohad tuleb paigata. Parima aurutõkke ning õhutiheduse tagab korralik aurutõkkesüsteem. Vaata tooteid www.soojustuspood.ee
 • Kontrolli, et aurutõkkekihi ning seina omavahelised ühenduskohad oleks tihendatud. Samuti kontrolli, et kõik läbiviigud läbi aurutõkkekihi oleks tihendatud.
 • Korstna ümber peab olema paigaldatud 100 mm paksune tulekindel isolatsioon või võrkmatt ümara või ka kandilise korstna ümber. Spetsiaalne isolatsioon peab ulatuma tulevasest puistevilla kõrgusest 100 mm kõrgemale. Metallist suitsukorstna isolatsiooni
  paksus määratakse lähtuvalt katlaseadme võimsusest ning suitsugaaside temperatuurist vastavalt standardile EVS 812-3:2002 „Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid” ja IESS 2005 - Metallist suitsukorstna ja ühenduslõõri Tuleohutus.
 • Katuslae ning katusekonstruktsioonide liitekohtades on soovitatav paigaldada tuulesuunajad (vt. pilte allpool).
           
 
 • Tuulesuunajate paigaldamisel peab jälgima, et nende ülemine serv jääks piisavalt          kõrgemale paigaldatavast puistevilla ülemisest kõrgusest. Täpsemad miinimumkõrgused vastavalt katusekalletele on näha allpool. Nii suunatakse tuulutuskastist sissetulev õhk villast eemale. Samuti on tuulesuunaja täiendavaks kaitseks puistevilla paigaldusel, et vill ei pudeneks äärtest tuulutuskasti. Oluline on, et tuulesuunaja liibuks tihedalt konstruktsiooni (katusesarika) vastu. Kui plaanite teha klaasvilla tuuletõkkeplaatidest tuulesuunajaid, siis on kõige kergem paigaldada distantsprussid sarikate külgedele ning seejärel saab neile kinnitada klaasvillast tuuletõkkeplaadid. Klaasvillast tuulesuunajate paigaldamisel on soovitatav tuuletõkkeplaatide omavaheliste ühenduskohtade liitmisel kasutada ilmastikukindlat neutraalsilikooni. Katuslae ning katusekonstruktsioonide liitekohtades on soovitatav paigaldada tuulesuunajad (vt. pilte allpool). 
 • Kui isolatsioon paikneb 0…15º konstruktsioonis, siis on tuulesuunaja vajalik kõrgus paigaldatavast puistevillast vähemalt 130 mm ning tuulesuunaja peab ulatuma küljelt vähemalt 300 mm kaugemale kui soojustus
 
 
 • Kui konstruktsiooni kõrgus võimaldab, siis võib tuulesuunaja paigaldada ka vertikaalselt ning sel juhul on tuulesuunaja vajalik kõrgus paigaldatavast puistevillast vähemalt 500 mm:

 

   
   
 • P.S. välisseinas olev tuuletõkkeplaat ning tuulekastis olev tuuletõkkeplaat / tuulesuunaja peavad olema omavahel ühendatud korrektselt ning tuulutusõhule läbitungimatult. Õhutihedus on oluline selleks, et tuulutusõhk ei pääseks tuuletõkkeplaatide omavaheliste ühenduskohtade vahelt sisse puhuma ning et seeläbi ei väheneks soojustuse efektiivsus


 

 • Kui ehitustööde käigus on tuulesuunajad paigaldamata jäetud ning sooviks on soojustada pööning puistevillaga, siis on kõige lihtsam paigaldada sarikate vahele Ise tuulesuunajad. Oluline on jälgida, et tuulesuunajaid ei paigaldataks vastu katuse põhikonstruktsioone. Tuulesuunaja ja aluskatte vahele või tuulesuunaja ja muu järgneva katusekonstruktsiooni vahele peab jääma piisav ruum tuulutusõhu liikumisele! 
Tuulesuunaja tööpõhimõte:     
PÕHISOOJUSTUS VAJAB KAITSET !